Tryby pracy wentylacji

Przewietrzanie

Przewietrzanie wentylacji

Tryb natychmiastowego przewietrzania całego budynku (czas trwania trybu około 15 min).

Tryb boost

Tryb boost wentylacji

Tryb chwilowego zwiększenia wydajności centrali wentylacyjnej do 150%.

Wietrzenie

Wietrzenie wentylacji

Tryb wykorzystujący jedynie pracę wentylatora wywiewnego w celu wietrzenia budynku.

Otwarte okna

Otwarte okna

Tryb załączany podczas otwartych okien w budynku. Wykorzystuje on naturalny chłód w okresie letnim.

Urlop

Urlop

Tryb ograniczenia zużycia energii do poziomu 30% w okresie nieobecności użytkowników.

Sen

Sen

Tryb zmniejszenia wydajności centrali wentylacyjnej w celu zapewnienia komfortowego odpoczynku.

Kalendarz

Kalendarz

Tryb umożliwiający ustalenie indywidualnego harmonogramu pracy centrali wentylacyjnej.

GWC

GWC

Tryb umożliwiający współpracę centrali z gruntowym wymiennikiem ciepła.