Funnkcje centrali wentylacyjnej

FUNKCJE CENTRAL WENTYLACYJNYCH SMARTBOX

WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY

Wymiennik przeciwprądowy

Poszerzenie powierzchni wymiennika o 30% pozwoliło nam osiągnąć wartość sprawności odzysku ciepła oscylującą w granicach 98,5%. Jest to jeden z najlepszych wyników na świecie.

WENTYLATORY EC

Wentylatory EC

Doskonała ergonomia zastosowanych przez nas silników ogranicza zużycie prądu pobieranego przez urządzenie do poziomu, jaki wymagany jest dla zasilenia pojedynczej żarówki energooszczędnej.

SYSTEM PRZECIWZAMROŻENIOWY

System przeciwzamrożeniowy

Spośród wszystkich producentów centrali wentylacyjnych we Wrocławiu, firma SMARTVENT jako jedyna stosuje indywidualnie opracowany system przeciwzamrożeniowy, który przekłada się na zmniejszenie pobieranej energii średnio o 86%.

KLASA ENERGETYCZNA A+

Klasa energetyczna A+

Oferowane przez nas urządzenia cechują się najwyższym poziomem energooszczędności (klasa energetyczna A+). Jesteśmy jedyną firmą, która posiada tego typu rozwiązanie w standardzie.

CERTYFIKAT NF15 / NF40

Certyfikat NF15/40

Dzięki przystosowaniu do wymogów stawianych przez NFOŚiGW, urządzenia SMARBOX osiągnęły standardy NF15 i NF40.

KONTROLA POZIOMU WILGOCI

Usuwanie wilgoci

Nieustanny obieg powietrza wewnątrz pomieszczeń pozwala na optymalizowanie poziomu jego wilgotności.

USUWANIE PLEŚNI

Usuwanie pleśni

Funkcje centrali wentylacyjnej to m.in. odpowiednia cyrkulacja powietrza, zapewniająca ochronę przed grzybami i pleśnią.

OCHRONA MIKROBIOLOGICZNA

Funkcje centrali wentylacyjnej - ochrona mikrobiologiczna

Jako producent central wentylacyjnych dbamy także o usuwanie obecnych w powietrzu alergenów, bakterii i rozmaitych szkodliwych mikroorganizmów, dlatego w naszych urządzeniach stosujemy specjalistyczne powłoki ochronne Microban.

USUWANIE NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

Funkcje centrali wentylacyjnej - usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Aby zapewnić użytkownikom naszych urządzeń najwyższy poziom zadowolenia, dbamy
również o niwelowanie brzydkich woni.

INSECT OFF

Funkcje centrali wentylacyjnej - Insekty STOP

Obecność rekuperatora zastępuje konieczność konwencjonalnego wietrzenia, co pozwala
uniknąć wlatujących do pomieszczeń owadów.

CISZA I SPOKÓJ

Funkcje centrali wentylacyjnej - cisza i spokój

Możliwie najniższy poziom hałasu generowanego przez urządzenie został osiągnięty poprzez połączenie innowacyjnej konstrukcji z zaawansowaną technologią.

FILTRACJA

Filtracja

Wykorzystanie bardzo efektywnego systemu filtrującego pozwala na maksymalną redukcję
zanieczyszczeń zawartych w powietrzu.

AUTOMATYCZNY BYPASS

AUTOMATYCZNY BYPASS

W pełni zautomatyzowane obejście rekuperatora, czyli wymiennika ciepła.

ODZYSK CHŁODU

Odzysk chłodu

Zaawansowane algorytmy zastosowane w naszych urządzeniach pozwalają na odzyskiwanie chłodu z powietrza wywiewanego.

PRZECHŁADZANIE NOCNE

Przechładzanie nocne

Innowacyjna automatyka zapewnia możliwość chłodzenia budynku, wykorzystując naturalne
warunki temperaturowe.

REDUKCJA SZUMU

Redukcja szumu

Zdając sobie sprawę jak ważny jest komfort akustyczny, wyposażyliśmy nasze urządzenie w
komponent typu Flow Grid, który dodatkowo niweluje szumy wentylatorów.

KONTROLA TEMPERATURY

Kontrola temperatury

Nowoczesne rozwiązania i zastosowane czujniki umożliwiają płynną temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczeń.